Vabalaud.ee keskkonna privaatsuspoliitika

29. juuni, 2021

Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad Teenusepakkuja ja Kasutajate vahelisi suhteid Vabalaud.ee keskkonna kaudu pakutavate teenuste kasutamisel.

Isikuandmed ja nende töötlemine
• Kliendi e-maili aadressi ei avaldata kolmandatale osapooltele, v.a. Toitlustuskohale kuhu kohad on reserveeritud.
• Me piirdume info kogumisel vähimaga (nimi, telefon ja e-mail), mida vajame klientide kvaliteetse teenindamise huvides. Sama info edastame ka kolmandale osapoolele (Toitlustuskoht, kuhu reserveeriti laud), kes kasutab seda infot antud reserveeringu raames.
• Teenusepakkuja kodelehel on võimalik muuta või teha parandusi oma isiklikes andmetes igal hetkel, kui ta on end registreerinud püsikliendiks.
• Reserveerides kohad Teenusepakkuja kaudu annab klient nõusoleku oma isikuandmeid kasutada antud reserveeringu tarbeks.
• Teenusepakkuja saadab uudiskirju ning pakkumisi e-maili aadressile ainult juhul, kui inimene on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
• Klient saab igal ajahetkel loobuda teadete saamisest Teenusepakkuja ja Toitlustuskoha poolt.
• Põhiliselt kogume andmeid oma külastajate kohta üldiselt, näiteks: missugust lehekülge kõige rohkem külastatakse. Kasutame sellist infot statistilistel eesmärkidel. See aitab meil välja selgitada, mis huvitab Kliente kõige rohkem ja mis on nende jaoks vajalik. Tänu sellisele infole saame parandada oma teenuste kvaliteeti.

Kliendi vastutus, õigused ja kohustused
• Tehes ettemaksu Teenusepakkuja kontole, nõustub Klient käesolevate kasutustingimustega.
• Klient kohustub edastama Teenusepakkujale enda kohta ainult tõeseid isikuandmeid.
• Reserveeritud lauast loobumine peab toimuma vähemalt 2 tundi enne kokkulepitud reserveeringu kellaaega.
• Tasulistest reserveeringutest tasutud ettemaks ei kuulu tagastamisele. Kliendil on õigus anda reserveering üle kolmandatele isikutele. Kokkuleppel Kliendiga maksab ettemaksu tagasi Toitlustuskoht.

Teenusepakkuja vastutus, õigused ja kohustused
• Teenusepakkuja kohustub tagama portaali korrapärase töö (näit: kliendi reserveering jõuab õigeaegselt Toitlustuskohani).

Toitlustuskoha vastutus, õigused ja kohustused
• Toitlustuskohal on õigus mitte teenindada klienti, kellel ei ole maksekinnitust väljaprinditult või nutiseadmest ette näidata.

Klienditugi
Kui sul on küsimusi, aitab sind vabalaud.ee klienditugi. Kirjuta oma murest [email protected].
Küsimuste tekkides reserveeringutega seoses pöörduge palun vabalaud.ee poole tel. +372 513 5786, e-kirjaga [email protected] või otse valitud toitlustuskoha poole.

Vabalaud OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Vabalaud OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.


Vaata ka teisi artikleid