Vabalaud.ee keskkonna kasutustingimused

20. veebruar, 2017

Üldsätted

Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad Teenusepakkuja ja Kasutajate vahelisi suhteid Vabalaud.ee keskkonna kaudu pakutavate teenuste kasutamisel.

Mõisted
Teenusepakkuja: Vabalaud OÜ (registrikood 11922027), www.vabalaud.ee, www.tablenow.ee infoportaale haldav ettevõte

Toitlustuskoht: Juriidilisest isikust toitlustusteenuse osutaja, kellega Vabalaud OÜ-l on sõlmitud leping Reserveeringute käitlemiseks.

Klient: Isik, kes soovib külastada Restorani.

Püsiklient: vabalaud.ee keskkonnas registreeritud Klient.

Ootel Reserveering: Kliendi poolt soovitud, kuid Toitlustuskoha poolt Kinnitamata reserveering. Reserveeringud kinnitatakse Toitlustuskoha poolt vastavalt kokkulepitud ja reserveerimisvormil kuvatud tingimustele. Toitlustuskoht peab manuaalselt reserveeringu kinnitama.

Kinnitatud Reserveering: Kliendi poolt soovitud ja Toitlustuskoha poolt kinnitatud koht, päev ja kellaaeg, millal Klient saab külastada Toitlustuskohta reserveeringus sätestatud tingimustel. Toitlustuskohad, kellel on aktiveeritud automaatne kinnitamine, nende kliendid saavad kinnituse koheselt. Automaatse kinnituse puhul ei ole garanteeritud lisainfo läbitöötamine.

Külastatud Reserveering: Külastatud reserveeringu puhul saadame kliendile kirja, kus palume tal oma restoranikogemust hinnata. Hindamine on vabatahtlik.

Tasuline Reserveering: Toitlustuskohad saavad pakkuda Klientidele tasulisi tooteid reserveeringute juurde. Tasuline reserveering on tuvastatav reserveeringuvormi all oleva nupu "Reserveeri ja maksa" järgi.

Sündmus: Konkreetsel ajal toimuv Toitlustuskoha poolt korraldatav sündmus, kuhu saab teostada Reserveeringut.

Eripakkumine: Toitlustuskoha poolt pakutav kindlal ajaperioodil kestev pakkumine, üldjuhul allahindlus või erimenüü.

Kinkekaardid: Vabalaud OÜ poolt pakutav kinkekaart kehtib valitud toitlustuskohtades. Kinkekaart on toode, mis tagab kliendile kinkekaardil märgitud summa eest reserveeringuga seotud külastusel. Kinkekaardi aktsepteerimiseks on reserveeringuvormil aktiveeritud vastav väli. Ühte kinkekaarti saab kasutada ainult ühe reserveeringu puhul. Välja puudumisel valitud Toitlustuskoht ei aktsepteeri Kinkekaarti. Kinkekaardi soetamise tingimused on kirjeldatud SIIN.

Uudiskiri: Teenusepakkuja uudiskiri on Klientidele suunatud perioodi kokkuvõte uutest liitujatest, tulevatest sündmustest ja eripakkumistest ning muust olulisest Teenusepakkuja kohta. Uudiskirja saadetakse 1 kuni 4 korda kuus.

Preemiapunktid: Iga reserveeringuga Teenusepakkuja keskonnast teenib Püsiklient preemiapunkte, mida saab kasutada kinkekaardi soetamiseks. Täpsemad tingimused SIIN.

Ostukorv: Maksmisele kuuluvad Reserveeringud on nähtavad Ostukorvi leheküljel.

Reserveeringu teostamine
1. Klient avab soovitud Toitlustuskoha reserveerimisvormi
2. Klient sisestab nime, e-posti aadressi ja telefoni kontaktinfoks ning inimeste arvu, kuupäeva ja kellaaja soovitud külastusajaks. Kuupäeva valikul kuvatakse kliendile kellaaegade valikus ajad koos märkega "Online" või "Ooteajaga vastus". Antud märge indikeerib, kas reserveeringu kinnitus antakse automaatselt või tuleb oodata Toitlustuskoha töötaja kinnitust.
3. Kinkekaardi kasutussoovil tuleb sisestada kinkekaardi number vastavale väljale. Kinkekaardi lahter tuvastab vaid Teenusepakkuja kinkekaardi numbreid.
4. Lisainfo väljale saab kirjutada täiendavaid soove, mis edastatakse Toitlustkohale reserveerimisel.
5. Klient peab lugema läbi ja kinnitama antud Kasutustingimustega nõustumise.
6. Klient võib aktsepteerida oma e-posti aadressi lisamise Teenusepakkuja Uudiskirja.
7. Reserveerimise soovi kinnitab Klient vajutades nupule "Reserveeri".
8. Kui Toitlustkoht toetas automaatset (Online) kinnitamist, siis antakse Kliendile kohene tagasiside Reserveeringu edukuse kohta ekraanil. Samuti edastakse Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile Reserveeringu kinnitusleht.
9. Kui Toitlustuskoht ei toeta automaatset kinnitamist, saadetakse Kliendile e-postile Reserveeringu ootele määramise kiri.
10. Reserveeringu saab lugeda Kinnitatud Reserveeringuks, kui selle kohta saabub kinnituskiri peale Toitlustkohas otsust.
11. Reserveeringu kinnitusleht (ja kinkekaardi puhul ka Kinkekaart ise) on eelduseks Toitlustuskoha külastuseks. Kinnitusleht võib olla digitaalselt esitatav. Esimesena kinnituslehe esitanu loetakse õigeks.

Tasulise Reserveeringu teostamine
1. Klient avab soovitud Toitlustuskoha reserveerimisvormi
2. Klient sisestab nime, e-posti aadressi ja telefoni kontaktinfoks ning inimeste arvu, kuupäeva ja kellaaja soovitud külastusajaks. Kuupäeva valikul kuvatakse kliendile kellaaegade valikus ajad koos märkega "Online" või "Ooteajaga vastus". Antud märge indikeerib, kas reserveeringu kinnitus antakse automaatselt või tuleb oodata Toitlustkoha töötaja kinnitust.
3. Lisainfo väljale saab kirjutada täiendavaid soove, mis edastatakse Toitlustuskohale reserveerimisel.
4. Klient peab lugema läbi ja kinnitama antud Kasutustingimustega nõustumise.
5. Klient võib aktsepteerida oma e-posti aadressi lisamise Teenusepakkuja Uudiskirja.
6. Reserveerimise soovi kinnitab Klient vajutades nupule "Reserveeri ja maksa".
7. Klient suunatakse Ostukorvi ning saab jätkata Makse teostust või teostada veel mõni reserveering. Tasulised Reserveeringud on Ostukorvis ootel 15 minutit. Kui selle ajaga pole reserveeringute eest tasutud, tühistatakse need ja eemaldatakse Ostukorvist.
8. Maksete teostamisel kasutab Teenusepakkuja partnerina Maksekeskus OÜ infosüsteemi.
10. Klient saab kasutada järgmisi pangalinke:
-Eesti: Swedbank, SEB, Nordea, Danske, LHV, Krediidipank, Pocopay ja Liisi ID
-Läti: SEB, Citadele ja Nordea
-Leedu: Swedbank, SEB ja Nordea
-Soome: Nordea, Danske, Pohjola, Ålandsbanken, S-Pankki, Säästonpankki ja Handelsbanken
- krediitkaardid
11 . Maksekeskus OÜ maksevormil saab Klient valida erinevate pankade ja kaartide vahel ning teostada makse.
12. Peale edukat makset suunab Maksekeskus OÜ süsteem Kliendi tagasi Teenusepakkuja lehele ning teavitab reserveeringute kinnitamisest e-maili teel. Reserveeringu kinnitusleht saadetakse Kliendi poolt esitatud e-posti aadressile.
13. Reserveeringu kinnitusleht on eelduseks Toitlustuskoha külastusel. Kinnitusleht võib olla digitaalselt esitatav. Esimesena kinnituslehe esitanu loetakse õigeks.

Isikuandmed ja nende töötlemine
• Kliendi e-maili aadressi ei avaldata kolmandatale osapooltele, v.a. Toitlustuskohale kuhu kohad on reserveeritud.
• Me piirdume info kogumisel vähimaga (nimi, telefon ja e-mail), mida vajame klientide kvaliteetse teenindamise huvides.
• Teenusepakkuja kodelehel on võimalik muuta või teha parandusi oma isiklikes andmetes igal hetkel, kui ta on end registreerinud püsikliendiks.
• Reserveerides kohad Teenusepakkuja kaudu annab klient nõusoleku oma isikuandmeid kasutada antud reserveeringu tarbeks.
• Teenusepakkuja saadab uudiskirju ning pakkumisi e-maili aadressile ainult juhul, kui inimene on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
• Klient saab igal ajahetkel loobuda teadete saamisest Teenusepakkuja ja Toitlustuskoha poolt.
• Põhiliselt kogume andmeid oma külastajate kohta üldiselt, näiteks: missugust lehekülge kõige rohkem külastatakse. Kasutame sellist infot statistilistel eesmärkidel. See aitab meil välja selgitada, mis huvitab Kliente kõige rohkem ja mis on nende jaoks vajalik. Tänu sellisele infole saame parandada oma teenuste kvaliteeti.

Kliendi vastutus, õigused ja kohustused
• Tehes ettemaksu Teenusepakkuja kontole, nõustub Klient käesolevate kasutustingimustega.
• Klient kohustub edastama Teenusepakkujale enda kohta ainult tõeseid isikuandmeid.
• Reserveeritud lauast loobumine peab toimuma vähemalt 2 tundi enne kokkulepitud reserveeringu kellaaega.
• Tasulistest reserveeringutest tasutud ettemaks ei kuulu tagastamisele. Kliendil on õigus anda reserveering üle kolmandatele isikutele. Kokkuleppel Kliendiga maksab ettemaksu tagasi Toitlustuskoht.

Teenusepakkuja vastutus, õigused ja kohustused
• Teenusepakkuja kohustub tagama portaali korrapärase töö (näit: kliendi reserveering jõuab õigeaegselt Toitlustuskohani).

Toitlustuskoha vastutus, õigused ja kohustused
• Toitlustuskohal on õigus mitte teenindada klienti, kellel ei ole maksekinnitust väljaprinditult või nutiseadmest ette näidata.

Klienditugi
Kui sul on küsimusi, aitab sind vabalaud.ee klienditugi. Kirjuta oma murest [email protected].
Küsimuste tekkides reserveeringutega seoses pöörduge palun vabalaud.ee poole tel. +372 513 5786, e-kirjaga [email protected] või otse valitud toitlustuskoha poole, mille kontaktid leiate kodulehelt.


Vaata ka teisi artikleid